20.august: Ola Rønning har ryddet veien etter jordskredet, så nå er den klar til
mere bruk av gående og syklende igjen.
Foto: Ola Rønning

Det har gått et ganske stort jordras over veien mellom Vollenget og Mosvollan, så det er for tiden vanskelig
å komme seg forbi. Trolig er det alt regnet som kom fredag den 10.august som har gjort at det raste.
Ola Rønning vil rydde veien med gravemasikna si så fort han får anledning, så veien blir «farbar» igjen.
Bra at vi har en dyktig gravemaskin-eier i bygda!
Foto: Kari Nystuen