På Kvikne kan man få kjøpt elg-, hjort-, rådyr-, rein- og småviltkort. Ta kontakt med grunneierlagene, eller Kvikne Utmarksråd dersom du er interessert i å jakte på Kvikne.