Mange av oss vet hvor «Litj-hælvet» er, men vet du hvor «Rød-grinda» sto?

Det ble for ca. 10 år siden startet et prosjekt, i samarbeid med Kartverket, hvor man samlet inn opplysninger om lokale stedsnavn på Kvikne.

Mye arbeid ble gjort, men det stoppet litt opp.
Språkrådet har nå lagt til rette for at det kan søkes om midler, og noen av oss syns at dette arbeidet som allerede er gjort, må videreføres.

Syns du det kunne vært spennende å vite mer om dette?
Møt opp til et uforpliktende møte 2. september kl. 19.00 på Hotellet.
Vi diskuterer eventuell framdrift og hvordan vi går videre med allerede innhentet informasjon.

Kaffe og biteti!