Vi er med på nasjonal dugnad.

Gruppetimer utgår f.o.m i dag 14.12.21.

Det er fortsatt mulig å trene individuelt.

Hold 2 meters avstand ved høyintensitiv trening.

Vask godt etter bruk!!

Klatring tar også juleferie, så håper vi på normale tider over nyttår.