https://femundlopet.no/femundlopet-2021-avlyses/

Sjekkpunktleder informerer herved om «ståa» når det gjelder Femundløpet 6. – 8. februar 2021:


For sjekkpunkt Orkelbogen betyr dette at F450 og F650 kommer til Orkelbogen. Begge klasser skal ha obligatorisk hvile hos oss. F450 i 4 timer og F650 i 6t. Første spann inn i F450 er ventet inn lørdag kl 17.30. Første spann i F650 er ventet inn søndag kl 15.00.

Pga Covid-19 bli r det lagt opp til et meget forenklet sjekkpunkt. Det blir ingen planlagte aktiviteter for publikum. Det blir enkel kafeteria med salg av varm og kald drikke, hamburger, pølse og brød/lompe. Opphold i Langhuset blir kun for personell i komité. Ellers blir uteområdet oppdelt i soner for å holde handlere adskilt i hver sin klasse.
Ledelsen i Femundløpet har jobbet lenge og grundig med smittevernplaner og alle skal føle seg trygge på at dette blir et sikkert arrangement hvis det blir gjennomført.
Dagens smittevernsituasjon tilsier at mye er usikkert enda, vi vil derfor kommer med mere info så raskt vi har det.
Vi planlegger å legge ut lister for påmelding frivillige i starten av neste uke (uke 2).

Vi håper også i år at mange vil være med oss å arrangere sjekkpunkt Orkelbogen og at det blir et trygt og positivt arrangement for alle.
Evt spørsmål kan rettes til sjekkpunkleder.

For Kvikne IL – sjekkpunktleder Arne Ingvar Nymoen
Mob: 90 83 62 31 – Epost: ainymoen72@gmail.com