Kvikne IL ønsker velkommen til Midt-Norsk Mesterskap i orientering 13.-15. august 2021

Det vil bli et spesielt MNM, av typen Kom-Løp-Dra, men vi skal i alle fall forsøke å legge til rette for et sportslig bra mesterskap.
Bl.a. i samråd med kretsene, vil stafettene på søndag utgå og bli erstattet av et individuelt mellomdistanseløp, uten MNM-status, men lagkonkurranse for løperne opp til 12 år blir det. Alle tre dagene blir løpene delt opp i klubbvise kohorter, med maks 200 deltagere i hver.
Det kommer ikke til å bli småtroll eller barneparkering.
Heller ikke løperdrikke og noen form for tavler med lister og informasjon. Deltagerne må finne nødvendig info. på nettet i forkant.
Ikke startnummer. Bare enkel speakertjeneste. Ingen premieseremonier. Alt dette for å unngå sammenstimling av folk.
Påmelding må gjøres innen 3. august, også for direkteklasser. Ikke gå ut fra at det åpnes for etteranmelding!
Ved spesielt stor påmelding, kan det hende vi må si nei til løpere fra klubber utenfor MNM-området.
Endringer i både sentrale og lokale smittevernregler, kan gjøre at tilpasninger kan/må gjøres, på kort varsel.
Alle løpere pålegges å gjøre seg kjent med Covid-19-reglene og å forholde seg til myndighetenes generelle anbefalinger.

Denne siden vil bli fortløpende oppdatert med ny informasjon. Siste redigering er gjort torsdag 29. juli kl. 11.40

 

Løpsdagene:  
Fredag 13. august Sprint (skogsprint).
Planlagt to kohorter, med første start hhv kl. 15.30 og 18.30.
Lørdag 14. august Langdistanse.
Planlagt tre kohorter, med første start hhv kl. 9, 13 og 17.
Søndag 15. august Mellomdistanse (ikke MNM-status).
Lagkonkurranse for 12 år og yngre.
Planlagt tre kohorter, med første start hhv kl. 9, 12 og 15.

 

Arena alle dager er ved forsamlingshuset Bjørklund.
Merket fra Rv3, ca. 3,5 km. herfra til parkering. Bomveg: Kr. 70,- per dag (Vipps 513050).
Fra parkering til arena, ca. 200 meter.

Påmelding:
Gjøres i Eventor. Påmelding må gjøres for hver av dagene.
Påmeldingsfrist er 3. august. Det vil sannsynligvis ikke bli mulighet for påmelding etter dette, heller ikke for åpenklassene.
Vi leier ikke ut løperbrikker, så lagene må sørge for at medlemmene meldes på med brikke.
NB: Følge/ledsagere som ikke skal løpe selv, må melde seg på i en egen publikumsklasse.

Kontingenter:
Fredag og lørdag: N-klasser: kr. 90,-. T.o.m. 16 år og åpenklasser: Kr. 110,-. F.o.m. 17 år: Kr. 220,-
Søndag:
N-klasser: kr. 90,-. T.o.m. 16 år og åpenklasser: Kr. 100,-. F.o.m. 17 år: Kr. 180,-. Lagkonkurransen: Kr. 300,- per lag.

Overnatting:
Vi håper alle som har behov for overnatting ordner dette selv, i Kvikne eller i bygdene rundt.
Vi har reservert tre forsamlingshus i bygda, mhp overnatting på eget underlag, men det er usikkert om dette kan benyttes (i det minste må de enkelte kohortene plasseres hver for seg). Alle som har behov / kan tenke seg å overnatte slik, bes sende oss en epost snarest, så vi får kartlagt behovet. Angi antall. Pris per person for dette vil avhenge av hvor stort belegget blir. Men altså, det er ikke sikkert dette kan bli noe av.

Løpskart / Terreng:
‘Kjølen’, synfart 2020, oppdatert 2021. Synfart av Yngve Skogstad.
Terrenget består primært av glissen bjørkeskog og åpne myrer.
På lørdag vil de lengste løypene delvis gå gjennom snaufjell.
Noen få granplantinger nær arena.

Klasser og ca. løypelengder:

Sprint, fredag 13. august:

Løypenr. Nivå Lengde MNM-klasser Øvrige klasser
F1 N 0,7 N-åpen
F2 N/C 0,9 D 9-10, H 9-10
N2-åpen 10-16, N2-åpen 17-
F3 C 1,2 D 11-12, H 11-12
C-åpen 10-16, C-åpen 17-
F4 B 1,4 D 13-14
H 13-14
B-åpen 10-16, B-åpen 17-
F5 A/B 1,1 D 60-, D 70-, D 80-
H 70-, H 80-
AK-åpen
F6 A/B 1,6 D 15-16, D 50-
H 15-16, H 60-
F7 A/B 1,8 D 17-18, D 19-20, D 40-
H 50-
AL-åpen
F8 A/B 2,0 D 21-
H 17-18, H 40-
F9 A/B 2,3 H 19-20, H 21-


 

Langdistanse, lørdag 14. august:

Løypenr. Nivå Lengde MNM-klasser Øvrige klasser
L1 N 1,4 N-åpen
L2 N/C 1,8 D 9-10, H 9-10
N2-åpen 10-16, N2-åpen 17-
L3 C 2,3 D 11-12, H 11-12
C-åpen 10-16, C-åpen 17-
L4 B 3,0 D 13-14
H 13-14
B-åpen 10-16, B-åpen 17-
L5 A 2,7 D 60-, D 65-, D 70-, D 75-, D 80-, D 85-
H 75-, H 80-, H 85-
AK-åpen
L6 A 4,0 D 15-16, D 50-, D 55-
H 70-
L7 A 4,5 D 17-18, D 45-
H 15-16, H 65-
L8 A 5,0 D 19-20, D 35-
H 60-
L9 A 6,0 H 55- AL-åpen
L10 A 7,0 H 17-18, H 45-, H 50-
L11 A 8,0 D 21-
H 19-20, H 35-
L12 A 11,0 H 21-


 

Mellomdistanse og lagkonkurranse (ikke MNM-status), søndag 15. august:

Løypenr. Nivå Lengde Klasser  
S1 N 1,2 N-åpen  
S2 N/C 1,5 D 9-10, H 9-10
N2-åpen 10-16, N2-åpen 17-
 
S3 C 2,0 D 11-12, H 11-12
C-åpen 10-16, C-åpen 17-
 
S4 B 2,5 D 13-14, H 13-14
B-åpen 10-16, B-åpen 17-
 
S5 A 2,3 D 60-, D 65-, D 70-, D 75-, D 80-, D 85-
H 75-, H 80-, H 85-
AK-åpen
 
S6 A 3,0 D 15-16, D 50-, D 55-
H 70-
 
S7 A 3,5 D 17-18, D 45-
H 15-16, H 65-
 
S8 A 4,0 D 19-20, D 35-, D 40-
H 60-
 
S9 A 4,5 H 50-, H55-
AL-åpen
 
S10 A 5,0 D 21-
H 17-18, H 40-, H45-
 
S11 A 5,5 H 19-20, H 21-, H 35-  
S12 N/C Ca. 2,2 Lagkonkurranse -12
Lagkonkurransen vil gå samtidig med løpet forøvrig (fellesstart på ‘første start’ for kohorten).
 

Premiering:
– Medaljer i mesterskapsklassene (fredag og lørdag), ihht reglement for MNM (se dem her).
– T.o.m. 16 år: En deltagerpremie for alle tre løpene, uavhengig av antall løp man deltar på.
– F.o.m. 17 år: Ingen gjenstandspremie.