Styret for løypelaget består av:
Leder: Harald Svergja, telefon: 909 43 519
Nestleder: Vidar Nybu
Kasserer: Jan Karstensen
Sekretær: Monica Flaa Sørensen
Sponsoransvarlig: Anne Gerd Bobakk Skogstad

e-post: loypelag@kvikne.no

Løypesjåfører på løypemaskin:
Eivind Rønning telefon: 906 93 012
Andreas Hylen telefon: 464 89 143
Ola Vormeland telefon: 924 49 696
Harald Svergja telefon: 909 43 519

Løypekjørere med snøskuter:
Kjetil Moen telefon: 920 21 162 (Kvikneskogen)
Vidar Nybu telefon: 970 76 976 (Kvikneskogen)
Stian Aasbø telefon: 950 23 123 (Orkelbogen)
Rune Storli telefon: 995 85 227 (Storinnsjøen)
Jorulf Grue telefon: 901 15 838 (Lysløypa Ulset og Nappsjøen)
Kristoffer Flaa Sørensen telefon: 916 85 140 (Lysløypa Ulset)