Som privat kan du støtte løypekjøring og tilrettelegging for skiturer på Kvikne med ett medlemskap eller fritt beløp til løypelaget. Dette, i tillegg til sponsorbidrag fra bedrifter og lag, er inntekter som må til for å dekke kostnadene med å holde løypenettet, totalt ca. 180 km (!), akseptabelt preparert.

 

Medlemskapsatser for vinteren 2019/20:  
 

20 år (i løpet av 2020) og yngre: kr. 150,-
21 år (i løpet av 2020) og eldre: kr. 350,-

Foresatte med barn 20 år og yngre: kr. 600,-  

Beløpet betales inn til løypelagets bankkontonr. 1822.24.92587