Som privat kan du støtte løypekjøring og tilrettelegging for skiturer på Kvikne med ett medlemskap eller fritt beløp til løypelaget. Dette, i tillegg til sponsorbidrag fra bedrifter og lag, er inntekter som må til for å dekke kostnadene med å holde løypenettet, totalt ca. 180 km (!), akseptabelt preparert.

Medlemskapsatser for vinteren 2021/22:

20 år og yngre: kr. 150,-
21 år og eldre:  kr. 400,-

Foresatte med barn 20 år og yngre: kr. 700,-

Beløpet betales inn til løypelagets bankkontonr. 1822.24.92587