KIL Friidrett er underlagt KIL KvikTrim, ei undergruppe av Kvikne Idrettslag.