Søknad om tildeling av fellingstillatelser for villrein innen Kvikne Østre Statsallmenning er forbeholdt innbyggere i gamle Kvikne sogn. Det vil si som grensene var før kommunesammenslåinga i 1956, i praksis Kvikne sør til Kvikneskogen/Stubsjøen og nordover så langt som til Innset.

Villreinjakt er forbeholdt innenbygds (bosatte i Kvikne og Innset/ gamle Kvikne kommune), mens både innenbygds og utenbygds kan søke og bli tildelt jaktkort for småvilt innen Kvikne Østre Statsallmenning.

Søknad gjøres via inatur.
Klikk her for villreinjakt
Klikk her for rypejakt

Trekking av jegere som har søkt om villreinjakt vil foregå i slutten av april eller mai.