Hjertestartere kan være livreddende ved hjertestans, og her på Kvikne finnes det 6 stykker
rundt omkring i bygda. Vi har lagd en enkel oversikt over hvor de finnes og hvem som
kan kontaktes hvis noen får bruk for en hjertestarter. Det er også lagt inn en opplæringsvideo
der en demonstrerer hvordan en hjertestarter brukes.
Hjertestarteren på bildet er i kjelleren på skola. Foto: Elin Svergja

Sted:

Beskrivelse:

Kontakt:

Findmy

Marit Mjøen Solem
tlf 924 65 861

VisBook

Hjertestarteren er i  hos VisBook.

VisBook tlf 905 22 990

Kjerkstuggu

Hjertestarteren er i gangen/garderoben i Kjerkstuggu (ved Kirka).

Sondre Frengstad
tlf 905 74 741
Egil Ween tlf 918 50 825

Asplund

Hjertestarteren er hjemme hos Kirsten og Egil på Asplund.

Kirsten H Lund
tlf 974 33 655
Egil Ween tlf 918 50 825

Skola

Hjertestarteren er i kjelleren på skola, ved skytterbanen.

Stein Grue
tlf 909 20 299
Torgeir Svergja
tlf 996 35 638

Orkelbogen

Hjertestarteren er i hovedbygningen på gården.

Orkelbogen Gård
tlf 950 82 220