Tynset kommune har fylt opp sine egene boenheter med flyktninger fra Ukraina, og må nå ut i privatmarkedet for å få plass til neste runde med flyktninger.
Kvikne.no har vært i kontakt med kommunen, og de ønsker å vurdere Kvikne som en mulig plass for bosetning av flyktninger.

Kommunen ønsker derfor tilbakemelding hvis det er noen som har muligheter for å leie ut en enhet. Skal Kvikne være aktuell så må det på plass en del boliger.
Å få flyktninger til Kvikne kan ha positive ringvirkninger for skole, barnehage og næringsliv i bygda.

Ifølge Kvikne Utvikling tok assisterende kommunedirektør Amund Aarvelta kontakt med de før jul og sa at hvis Kvikne har kapasitet til å bosette en del kan det bli opprettet et  lokalt senter for flyktningene i bygda, noe som kan bety arbeidsplasser.

Vil du hjelpe? Kanskje du kjenner  noen som kan være aktuell? Spre denne opplysningen!
Ta kontakt med Tynset kommune via Eiendomsavdelingen (940 07 597) eller epost.