Tradisjonen tro spilles og synges jula inn i Kvikne kirke før jul. I år sørger Songlaget og Hornmusikken for
musikken, og det blir allsang i den fine kirka vår den 20.desember klokken 19.00.
Julaften er det familiegudstjeneste klokken 12.00.

Kvikne.no ønsker alle ei riktig God Jul!