Den idylliske gamle «Kongeveien» mellom Gamle Granengbrua til Litj-Negården har lenge vært gjengrodd og lite brukt.
Siden det bor barn i Håggå´n,  Granengmoen og på Søndre Negården, tok Bjørn Bekken initiativet til å ruste opp den
gamle veien så ungene kan ha en trygg vei å bruke til skola og fritidsaktiviteter. Han søkte midler av Statens Vegvesen
Hedmark Trafikksikkerhetsutvalg om støtte, og fikk kr. 100 000,-  av Fylkeskommunal støtte til frivillige
trafikksikkerhetstiltak
. Gravemaskin er leid og grus kjøpt inn, og alt arbeidet ellers er gjort på dugnad av Bjørn og naboene.
Veien skal være til nytte og glede for alle som vil bruke den, og det er også planer om rasteplass med benk ved veien etterhvert.
Det presiseres at veien ikke skal brukes til motorisert ferdsel, den skal kun brukes av gående og syklende.

Veien har blitt veldig fin. Nå er det mulig å gå eller sykle til Kviknehytta også.