Foto: Kjetil Frengstad

Ordfører Merete Myhre Moen fikk avtale om møte med statssekretær Tommy Skjærvold i
Samferdselsdepartementet i dag (20.juni) for å forsøke å finne finansiering til mer gang- og sykkelvei
på Kvikne. Vi (Merete og Kjetil Frengstad) fikk ingen lovnader, men han skulle ihvertfall følge opp saken.
Det kan være en aktuell løsning å se på en alternativ løsning med kombinert gang- og sykkelvei
og landbruksvei med noe redusert standard. Det var uansett et hyggelig møte og en
verdifull kontakt inn i departementet er etablert.
Foto: Kjetil Frengstad