Vi har mottatt ett flott bilde av noen skoleelever fra fordums tid!
Disse elevene er nå 70år, og i den forbindelse inviterer vi våre lesere til å hjelpe oss med å finne ut hvem det er!
Vi har navnet på flere, men mangler noen.
Siste: Vi har nå fått flere komplette lister.
Elever ved Midtbygden skule ca. 1949, 1.og 2. klasse.
Fremste rekke, fem førsteklassinger, fra venstre: Kari Grøtli, Unni Ingunn Frengstad, Margit Estensgård, Aslaug Jakobsen og Solveig Esther Schärer.
I andre og tredje rekke, de “store” i andreklasse, fra venstre: Grete Mosvold, Ingrid Hallgerd Stai, Aud Ingerid Stae, Grethe Øien og Hildur Jakobsen.
Bakerst sitter Egil Guttorm Ween,  lærerinna Gunvor Dragset og Kåre Jostein Frengstad.
Gunvor var også lærer på Nordskogen skole.  Hun ble gift med Gunnar Krovoll, som var lærer på Sørskogen og Nytrøa.

Vi takker «detektivene» for jobben!