Over ser dere styret i den nystartede Kvikne Gammeldansklubb. (Kari R. Storli, Halldis Hylen og Kari Beate Bj. Rønning)
De ønsker velkommen til årets store «Onnfest»
26.juli braker det løs, med god gammeldags fest med musikk av Jhohans!