Kvikne IL har mottatt et ønske om at bygda skal kunne tilby en arena for frisbee-golf, og dette ønsket håper vi å innfri! Det er planlagt en bane med 10 kurver. Dette prosjektet krever både kapital og dugnadsinnsats. Den fysiske dugnadsinnsatsen vil ikke skje før til våren, men inntil videre jobber vi med finansieringen. Det er i den forbindelse opprettet en «Spleis» gjennom vår sponsor Sparebank1 Østlandet. De har en aksjon som heter «Alle henda», som er en tilskuddsordning for å skape aktivitet, etter 2 år med pandemi. Hver uke trekkes det ut flere ukesvinnere som mottar 10.000 kr til sine Spleiser/prosjekter. I uke 40 var vi en av de heldige vinnerne. Det er pr 20.oktober kommet inn 22.000 kr på vår Spleis (inkl de 10.000 kr fra Sparebank1 Østlandet). Det ble også søkt om midler fra Idrettsfondet. Her ble vi tilgodesett med 20.000 kr! I tillegg er det sendt søknader både til Gjensidigestiftelsen og Sparebankstiftelsen. Det søkes også om spillemidler til prosjektet.

Dersom du ønsker å støtte prosjektet økonomisk, kan du lese mer her:

https://spleis.no/kviknefrisbee

Illustrasjonsfoto: Frisbeegolf i Stavanger