Caspar Schärer har brukt høsten og førjulsvinteren til å samle sammen stoff
til et hefte som han har gitt navnet: «Frå før i ti’en.»

Her er det hentet stoff fra hendelser som ble omtalt i diverse aviser for 100 år siden.
Heftet inneholder også andre hendelser, blant annet intervju med Mikael Brattbost.
En fornøyelig redaksjonell kommentar fra Fjell-Ljom i 1904 har også fått plass.
Denne omtaler «unødig flotthet» ved Kvikne Prestegård.
Arne Bekken og Nils Asbjørn Ween har også skrevet i heftet.

Heftet kan kjøpes på Coop Marked Kvikne, Notabene Tynset og Tynset Bokhandel.
Pris kr. 100,-

Årets julegave?