Styret i Kvikne Menighestsråd: Minimer

Leder: Egil Ween
Nestleder: Anne Gerd Skogstad
Kasserer: Ingeborg Schârer Nymoen

I tillegg til de valgte medlemmene sitter også soknepresten som medlem i menighetsrådet.