Styret består av:
Eva Sellgren Pharo, leder
Kirsten H Lund, kasserer/studieleder
Annemette Bekken, sekretær
Sara Lindstedt og Lilli Ann Granvold, styremedlemmer
Geir Edvardsen, varamedlem