Styret består av:

Leder: Gerd Ryen
Kasserer: Kirsten Lund
Sekretær: Annemette Bekken
Styremedlem: Geir Edvardsen
Varamedlem: Anne Toril Skogstad
Leder vevstua: Lilli Ann Granvold