Styret består av:

Leder: Bård Bjørsagård 91782017
Sekretær: Jan Olsbakk 95979503
Kasserer: Bjørnar Balstad 97093076