Styre for 2017/2018 er som følger:

Leder: Marianne Rønning

Nestleder: Vegard Fossum

Sekretær: Thor Ingvald Hansen

Kasserer: Henning Brevad

Styremedlem: Jorid Flaa

Vara til styret: Kjell Olav Nymoen

 

Valgkomite for 2018:

Leder: Kjetil Moen

Medlem: Arne Ingvar Nymoen

Epost: bondelag@kvikne.no