Styret består av:

Leder – Bjørn Frengstad (91798072)
Nestleder – Håkon Innerdal
Sekretær/Kasserer – Ann Kristin Stai Frengstad
Varamedlem – Harald Sletten og Mona Sæbø