LEDIGE KOMMUNALE BOLIGTOMTER
KOMMUNAL BOLIG
FINN -EIENDOM/BOLIG PÅ KVIKNE
FINN –  BOLIG TIL LEIE PÅ KVIKNE
FINN -FRITIDSEIENDOM TIL SALGS PÅ KVIKNE
GARDSBRUK.NO
KVIKNEHYTTA -LEDIGE HYTTETOMTER PÅ KVIKNE

 

Tilflyttervert i Tynset kommune:
Laila Lien (Servicetorget)
+47 62 48 50 00
laila.lien@tynset.kommune.no
postmottak@tynset.kommune.no