En litt spesiell ting skjedde i november 2010. På grunn av liten vannføring i elva Svergja, så åpnet KVO (Kraftverkene i Orkla) lukene ved Sverjesjøen for å få mer vann ved målestasjonen ved Moen Gård (Prestgarden) Men vannet kom ikke fram! Luka ble åpnet enda mer, men det som skjedde var at vannet ble maganisert inne ved Kongsmyra. Myrområdet her fungerte som en svamp, og tok vare på vannet, men plutselig ble det nok. Da kom vannmengden og ble det flom!
Bildene viser hvordan det så ut ved Sverja gård. Riksveien ble sperret en stund på grunn av vann over veien.