Årets oversikt over fjellveiene på Kvikne, så en kan se når de forskjellige veiene åpnes for trafikk.
Vi håper veistyrene ser nytten av å få publisert når veiene har åpnet og sender beskjed til Arne Ingvar Nymoen om åpningen på e-post (ainymoen72@gmail.com).

Denne saken er publisert 23.mai, og oppdateres fortløpende.

Fjellveiene på Kvikne er ulike og noen åpner etappevis, mens andre venter til hele veien er kjørbar.

I år er det veldig tidlig vår, og flere av våre veier er allerede åpnet.

Husk å holde lav fart av hensyn til myke trafikanter og dyr som beiter langs veien, og kjør gjerne på høyre side av veien så veien holder seg mest mulig plan.

God tur til alle som skal ferdes i fjellet i sommer!

Veinavn
Ulmoveien 30. mai: åpen
Kviknebronaveien 30. mai: åpen
Litjinnsjøveien Stengt
Storinnsjøveien 31. mai: åpen
Plasseterveien:
Sverjesjøveien 05. juni: åpen
Falningsjøveien 23. mai: åpen
Plasseterveien fra Storløenget til Nasjonalpark-grensa
23. mai: åpen
Russuveien Stengt
Odden/Grøtliveien 01. juni: åpen
Brottveien 24. mai: åpen
Tunndalsveien 03. juni: åpen