Som vanlig har vi lagd en oversikt over fjellveiene på Kvikne, så en kan se når de forskjellige veiene åpnes for trafikk.
Vi håper veistyrene ser nytten av å få publisert når veiene har åpnet og sender oss beskjed om åpningen på e-post (post@kvikne.no). Denne saken er publisert 22.mai, og vil bli oppdatert mange ganger, så følg med!

Fjellveiene på Kvikne er ulike og noen åpner etappevis, mens andre venter til hele veien er kjørbar. Men de aller fleste veiene pleier å bli klare iløpet av juni.

Husk å holde lav fart av hensyn til myke trafikanter og dyr som beiter langs veien, og kjør gjerne på høyre side av veien så veien holder seg mest mulig plan.

God tur til alle som skal ferdes i fjellet i sommer!

Veinavn
Ulmoveien 8.juni: åpen
Kviknebronaveien 17.juni: åpen
Litjinnsjøveien 6.juli: åpen, kjør forsiktig
Storinnsjøveien 15.juni: åpen
Plasseterveien:
Sverjesjøveien 18.juni: åpen
Falningsjøveien 9.juni: åpen
Plasseterveien fra Storløenget til Nasjonalpark-grensa
9.juni: åpen
Russuveien ukjent dato: åpen
Odden/Grøtliveien 9.juni: åpen
Brottveien 15.juni: åpen
Tunndalsveien 15.juni: åpen