Mange i bygda har fiber, men ikke alle.
Vi møtte disse tre karene fra Kraflaget, som skulle strekke fiber
oppover til Totlund.
NIls Laurits har blitt pensjonist
så han trenger vel full fart på nettet?