Det nærmer seg Femundløpet 2022, og som tidligere år vil Kvikne IL drifte sjekkpunkt Orkelbogen. Femundløpet 2022 arrangeres etter «plan B», grunnet Covid19 og rådende smittevernregler. Det vil si at løpet blir et villmarksløp, der kjørerne i all hovedsak må greie seg selv, men har lov til å motta utstyr fra sine handlere på sjekkpunktene. Når det gjelder opplegget på selve sjekkpunktet er det opp til KIL å bestemme hva vi ønsker av aktiviteter, innenfor gjeldende regelverk. Sjekkpunktet vil være åpent for publikum (max 200 til enhver tid). Vi vil basere oss på at alt av aktiviteter og servering skal foregå utendørs (komite vil ha tilgang til å oppholde seg innendørs i perioder), i noe nedskalert form sammenlignet med tidligere år. Det vil likevel være behov for å dekke opp ca 80 vakter á 6 timer fra fredag 4.februar klokka 15.00, og gjennom hele helga. «Påmeldingsfristen» settes til søndag 23.januar klokka 20.00. Vi kan friste de frivillige med tilbud fra «Vi på tur», «Devold» og hodelykter. Disse tilbudene vil bli publisert på egen Facebookside for de frivillige. PS: Det er ikke noe krav om å være medlem i Kvikne IL for å bidra som frivillig, alle hjelpere er hjertelig velkommen!
Meld deg som frivillig ved å klikke her.

For mer informasjon, klikk her: Facebookgruppe for frivillige på Sjekkpunkt Orkelbogen 2022.