Bygdeboknemda og historielaget tar ett fellesmøte på Håndlaget mandag 13.november klokken 19.00,
for å diskutere lagenes framtid og eventuell sammenslåing. Alle som har interesse av Kviknes lokalhistorie
er velkommen, og oppfordres til å møte opp.

Historielaget har bildet av en ukjent mann, er det noen som vet hvem dette er/var?
Ta kontakt med Nils Asbjørn Ween (Mobil: 993 17 390) hvis du vet det.