Eidsvollsmannen Anders Rambeh, født på Kvikne i 1767, er naturlignok i fokus i disse jubileumsdager. Få andre Eidsvollsmenn kan vise til liknende klassereise, fra Graneng på Kvikne og relativt beskjedne forhold, tok han skrittet via gjetergutt til kontorist hos sorenskriveren i Meldal, jusutdanning, så ble det ekteskap med sorenskriverens datter og overtakelse av svigerfarens embetet og omfattende politisk og faglig karriere.

I likhet med mange andre Eidsvollsmenn er han sjølsagt portrettert. Blant annet av Jacob Munch, som også er kjent for maleriet av Karl XIV Johans kroning i Nidarosdomen i 1818. Men det interessante i denne sammenheng er at mor til Anders Rambech, Marit K. Graneng, også skal været portrettert av Jacob Munch. Kilda for dette er som ofte ellers; Olav Trygve Hagens bok om Kvikne. Han gjengir portrettet og omtaler det som en del av en akvarell. Nå er det store spørsmålet hvor er originalen og hvem kan gi flere opplysninger. Når ble bildet malt, traff kunstneren Marit Graneng eller er det bare utført på anvisning fra sønnen?  Det var jo sjelden at vanlige folk ble foreviget på den tida.

Håper noen av Kviknesidas lesere kan hjelpe meg.

Per Hvamstad