Enan søkte tidligere i år om støtte fra Kraftlagsmidlene fra Kvikne Rennebu Kraftlag til å kjøpe inn en elsykkel. Og 3.juni ble det vedtatt av generalforsamlingen i KRK at Enan skulle få tilskudd til elsykkel. Nå er ny sykkel kjøpt inn, til stor glede for beboerne og de ansatte. Pensjonistforeningen og andre kan også låne sykkelen for turer i nærområdet, men beboerne på Enan prioriteres først, presiserer Justinas som er veldig glad for at Enan nå har fått elsykkel. Sykkelen har en motor på 250 Watt, og rekkevidden er 7 mil. Alvdal-Tynset Sport har bidratt med hjelmene.