Ekstraordinært årsmøte i Stiftelsen Vollan gård

Tid: 29.9.22 kl 19.30
Sted: Vollan gård

Fraværende medlemmer: Anne Laila Fossum, Bjørn Arve Bekken,

Behandlede saker
Sak.nr.år Sak 1012.22

Underskrifter:
Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blader er ført i samsvar med det som ble
bestemt på møtet.

Fremmøtte medlemmer: Steinar Munkhaugen, Ola Rønning, Kristin Lund Austvik, Frode
Flaa

Sak 10/22 Reparasjon av taket på låven
Taket på låven er lekk og må repareres. Det må bevilges penger til taktekking for å redde
bygninga.

Vedtak

Det bevilges penger til ny taktekking på fjøset og settes i gang med arbeidet så snart som
mulig.

Sak 11/22 Nedleggelse av stiftelsen
De fremmøtte har luftet nedleggelse av stiftelsen med den de representerer i styret og alle er
samstemte i at stiftelsen legges ned. Stiftelsen må henvende seg til kommunen så de kan gjøre
det som eventuelt er nødvendig fra deres side for at det skal kunne skje.

Vedtak:

De fremmøtte er enige i at stiftelsen skal legges ned og henvender seg til kommunen om at de
må gjøre eventuelle nødvendige vedtak for at stiftelsen må kunne legges ned.

Sak 12/22 Brua
Vi har fått skriftlig tilbakemelding fra kommunen om at de bevilger kr 300.000, til
istandsetting av brua. KVO har også gitt tilsvarende skriftlig tilsagn kr 300.000,.

Mye av arbeidet med de nye tårnene til brua er ferdig og brua skal være ferdig restaurert før
vinteren.

Det må skrives en kontrakt om bygging av brua.

Vedtak

Det skrives en kontrakt om bygging av brua.