Tynset kommune, kommunedirektør, fastsetter ekstraordinær båndtvang i Tynset kommune fra
og med 3.3.2022 til og med 31.03.2022. Dette innebærer at hunder skal holdes i bånd eller
forsvarlig inngjerdet slik at de ikke kan jage eller skade hjortevilt.
Ekstraordinær båndtvang gjelder for områdene nedenfor tregrensa i hele Tynset kommune.

Vedtaket begrunnes med snøforholdene krevende og utfordrende for hjorteviltet, og vedtaket er
fattet med bakgrunn i forskrift om sikring av hund og båndtvang etter hundeloven, Tynset
kommune, Hedmark (Nå Innlandet) Kunngjort 16.08.2007. § 3 ekstraordinær båndtvang.

Vedtaket gjelder alle hunder, men med følgende unntak:
– Hund når den brukes aktivt i reindriftssammenheng
– Hund i aktiv politi-, toll-, militær- og redningstjeneste, eller trening/prøving for slik tjeneste
– Hund i aktiv bruk som ettersøkshund etter såret eller sykt vilt
– Hund som brukes i forbindelse med ordinær jakt

Vedtaket vurderes opphevet hvis forholdene skulle endre seg, ellers gjelder vedtaket fram til
ordinær båndtvang inntrer (1. april).

I særlige tilfeller kan kommunen dispensere fra vedtaket. Slik dispensasjon vil kun bli vurdert i
tilfeller hvor en dispensasjon antas å ikke medføre ulemper for det viltet vedtaket skal beskytte.

Vedtaket blir kunngjort i lokalpressen i henhold til forskriften.