Detaljregulering for Rv.3, Ya bru, Plan-ID 202001

Formannskapet vedtok den 26.11.2020, i sak 129/20, å legge Detaljreguleringsplan for Rv.3 – Ya bru, ut til høring og å sende den til offentlig ettersyn.

Statens vegvesen har i medhold av plan og bygningslovens §§ 3-7 og 12-10 lagt ut planforslaget til høring og offentlig ettersyn.

Les mer på Tynset Kommunes nettside