Tynset kommune er for tiden rammet av et smitteutbrudd, og kommunen har derfor satt igang tiltak for å stoppe dette.

  • På Kvikne innebærer det at besøk av beboere på Enan ikke blir mulig.
  • Kvikne skole og barnehage blir stengt fredag 14.mai.
  • Kirkegårdsdugnaden og årsmøtet til menighetsrådet 14.mai er avlyst.
  • Gudstjenesten i kirka 17.mai er avlyst.
  • Skolemusikken avlyser planlagt masjering og markering av 17.mai.

Alle arrangementer og private samlinger avlyses – Utendørs og innendørs.
Dette gjelder fram til og med 16.mai, eller til ny informasjon blir gitt.
Vi vil oppdatere dette innlegget så fort vi får ny informasjon.