Det er nå etablert en internettside, kviknemusikken.no, hvor alt jeg kjenner til av tradisjonsmusikk fra Kvikne presenteres. Samlinga inneholder noter, med kommentarer og lydfil til hver enkelt melodi. Det er oversiktsartikler om dansespill og spellmenn i Kvikne fra så langt tilbake som vi har kjennskap til, fra først på 1800-tallet og fram til omkring 1945. I tillegg er det også en bildesamling med tilknytning til spell og dans.

 

De aller fleste melodiene i samlinga er opprinnelig gamle feleleker. Sjøl er jeg først og fremst trekkspiller og har skrevet notene med bare melodilinje og akkorder. Særlig polser er viktig å notere med strøk og felestemming for å kunne spilles på fele, så John Ole Morken har skrevet felenoter på 16 av polsene i samlinga. Strøkmønsteret på disse eksempellekene kan overføres til de øvrige polsene. Samlinga blir slik mer anvendelig også for felespillere.

 

Foreløpig omfatter samlinga sprenglek/pols, vals, galopp, masurka og ringlender, i alt 177 leker + 5 b-nummer. Senere vil det bli lagt inn halling, marsj og vokale folketoner. Jeg forventer også at bildesamlinga vil bli mer omfattende etter hvert.

 

Hovedformålet med samlinga er å gjøre tradisjonsmusikken fra Kvikne mer kjent og lett tilgjengelig, slik at den kan bli brukt av flere. Det står mer detaljert om bakgrunn og forutsetninger for samlinga under punktet Innledning under fanen Om samlingakviknemusikken.no.