Stig har valgt å si opp sin stilling hos oss. På bakgrunn av dette vil butikken f.o.m. 01.02.2023 være ubetjent. Dvs. ved behov for byggevarer m.m. ber vi deg henvende deg til Leif i laftehallen, så vil han hjelpe deg. Vi understreker at dette er kun en midlertidig løsning. Vi beklager ulempene dette medfører for deg som kunde.