Kviknehytta er nå i full gang med å bygge to nye hus maken til det første huset som ble ferdig i vinter.
Alle husene bygges på Helgesgård Hyttefelt, og de nye husene plasseres ett ovenfor
og ett nedenfor det som allerede er satt opp. Det er også ny og fin vei med veibelysning opp til området.