Veilederen tar utgangspunkt i verneområdene i Forollhogna, med hovedfokus på seterdalene, men den vil også være et nyttig redskap for tilgrensende og sammenlignbare seterområder.
I veilederen finner du mye kunnskap om lokal bygningsarv og byggeskikk i Forollhogna-området, og gode råd om vedlikehold og reparasjon av bygninger.
Veilederen er aktuell for både deg som har bygninger å ta vare på, men også for deg som er interessert i kunnskap om området.

Veilederen er tilrettelagt for web. Du finner den her.
Veilederen er også trykt i et begrenset opplag for interesserte.

Les mer på nettsiden til nasjonalparkstyret.