Her kommer det ei melding fra Trønderenergi:
Etter påske vil TrønderEnergi brøyte opp veien inn til Sverjesjøen. Arbeidet starter 3. april.
Veien brøytes for å kunne ferdigstille rehabiliteringsarbeidene ved dam Sverjesjø, som ble påstartet i fjor høst.
Gjenstående arbeider er på oppstrøms side av dammen, vi er derfor avhengig av lav vannstand for nødvendig tilkomst.
BB-Entreprenør vil utføre arbeidet.  Arbeidet vil foregå gjennom hele april måned.
 
Oppbrøytet vei vil holdes stengt for allmenn ferdsel i anleggsperioden.
 
Skiløypa som følger veien vil beklageligvis bli brøytet vekk fra parkeringen ved Bjørklund og
ca. halve distansen inn til Sverjesjøen.
 
Det vil være mulig å benytte den delen av løypa som ikke brøytes vekk.