I anledning Bjørnstjerne Bjørnsons fødselsdag 8. desember blir det en stor feiring
med nyskrevet forestilling i Kvikne Kirke, og kvelden avsluttes i Kvikne samfunnshus
med et Bjørnson-foredrag holdt av Edvard Hoem.

Bildet er fra generalprøven som var veldig vellykket, så alle som skal se stykket kan bare glede seg.
Foto: Kari Nystuen