Englia Taraldshøa Reinsbekken:
Lite sau ova skogen. Mye sau til Stig Rune i englia og noen til Granvold. Såg bra ut🐑

Håggålia Råløsbakken Kleva:
Såg bare egen sau. Ok

Skrevet av: Magne Rønning