Stilbekklia -Brendfjellet-Håggålia
Mye sau i skogbandet til mange eiere. Bar ut siste saltsteinene.Lammetall ok

Tok litt førstehjelp på trøene inn til vakkerlia. Bare nonshaugtrøa som ikke er helt klar for sankinga.

Skrevet av: Magne