Mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, uke 32.
Elså-kroken- saltplassen-flomhøgda-kviknebekken, -samt Falkberget. -gått på kryss og tvers av følgende gjeng;
Emil, Even, Åsmund, Simen, Caspar, Olve, Ingeborg, Camilla, Jorid og Helge.
Mye sau, særlig i skogen. Ser ut til å stemme bra med antall lam/tekser.
Ett dødt lam funnet nord for Falkberget. Tilsett av fjelloppsyn, -naturlig død.

Skrevet av: Camilla Stai