Stillbekklia-vakkerlia
Sau til Granvold, kleva, Stig Rune og Meg.
Mye sau langs stillbekken. Satte ut nye saltsteiner. Lammetall ok. Hang to kongeørner over vakkerlia lenge.

Skrevet av: Magne ,Olve og Jakob