Fra Storengssetra – Kvolve – Bjønnlimyra – Galåa. Sprett med sau til Storenga, 5 tekser med lam til Sæter, 4 tekser med lam til Elin og Haakon, 1 tekse med lam til Bjørsagård. Fant et dødt lam i Storengsmarka, ingen skade, eier varslet, ellers Ok.

Skrevet av: Kur Ingebrigt