Storinnsjølia, deler av Brandegglia, øvre og nedre dølvad.
Sau til Semming, Mjøen, Roald, Stig Rune og Haakon.
Såg bra ut

Skrevet av: Magne