Larslia, gardsjøen, taraldslia, englia, falkberget.
Det er en del sett som stemmer dårlig Trillingsett til storeng mangler lam både i larslia og falkberget. tekse til sæter med 1 lam for mye i taraldslia, Enkeltlamstekse til stai ytre med 3 lam i englia.
Urolig / stressa sau spesielt i larslia. Med såpass nye rot i settene og uro burde det vært prioritert tilsyn i dette området for å utelukke at det er rovvilt på ferde.

Skrevet av: Arntein